Stiemerdeals

Description

De Stiemerbeek in Genk wordt vandaag geteisterd door vervuiling en overstroming door het afstromen van water van hoger gelegen plaatsen. Genk zelf kent vandaag ook enkele ruimtelijke tendensen, zoals de veroudering van de bestaande tuinwijken en daardoor het gebrek aan duurzame en kwalitatieve toekomstperspectieven met betrekking tot wonen. Verschillende organisaties hebben daarom doorheen de jaren reeds initiatieven opgezet om de kwaliteit van de Stiemerbeek naar de toekomst toe te verbeteren en een verduurzaming van de wijken te realiseren.

 

De stad wil ondernemingen, bewoners van Genk en verenigingen zo veel mogelijk betrekken en werkt hiervoor met Stiemerdeals, kleinere deelprojecten en initiatieven om deze samenwerking mogelijk te maken en te versterken. De Stiemerdeals zetten in op samenwerking op maat en nemen onder andere de thema’s ‘ontmoeting, ontspanning, groei, ondernemen, water en natuur’ als uitgangspunt. Daarnaast zijn de ‘deals’ ook deelinitiatieven die aan gemeenschappelijke doelen beantwoorden. Zo beantwoorden ze aan meer algemene doelen, zoals een betere waterkwaliteit en ruimte voor biodiversiteit, maar ook aan de dromen van burgers over ondernemingen.

Links

- RELATIONS

2022-07-15 13:23:42

Stiemerlab

2022-08-16 09:10:20

Stiemerbeekkunst

- RELATIONS

2018-03-09 11:29:59

Mela Zuljevic