Sub initiatives overview


actor
Stiemerlab

Het rioleringsstelsel en de toenemende stadsuitbreiding in Genk hebben een negatieve invloed op de waterkwaliteit (vervuiling, algenvorming) en biodiversiteit van de Stiemerbeek en Stiemerbeekvalle...

2022-07-15 13:23:42
actor
Stiemerbeekkunst

Een voorbeeld van de Stiemerdeals is de Stiemerbeekkunst. Voor dit project ging Charlotte Peys, beeldend kunstenaar en illustratrice, aan de slag in de Stiemerbeekvallei. De kunstwerken die ze maak...

2022-08-16 09:10:20