Binderveld

Description

Binderveld is een dorp met veel geschiedenis die ook aanwezig is in de infrastructuur, maar ontmoeting in de publieke ruimte werd bemoeilijkt door onveilige wegen en het ontbreken aan kleine infrastructuur en ruimte die ontmoeting mogelijk zou maken voor bewoners en trageweggebruikers. In dit project zetten we enkele verbeeldende scenario's op en zochten we naar kleinere ingrepen en mogelijke testopstellingen om de aanwezige publieke infrastructuur op te waarderen en ze ontmoeting te laten faciliteren.

Links

- RELATIONS

2021-01-04 14:33:21

Bram Vanwelde