Tools overview


actor
Leren uit het verleden

Dit is het instrument dat we gebruikten om de levensloop van de 3 dorpspunten te reconstrueren. In eerder onderzoek heeft dit instrument ons geholpen om zicht te krijgen op de levensloop ...

2023-06-16 09:42:36
actor
Citizen Dialogue Kit

The Citizen Dialogue Kit (CDK) is een interactief beeldscherm voor de publieke ruimte om mensen op een laagdrempelige en leuke manier te bevragen. Steden, gemeenten, ruimtelijke planners en andere ...

2023-06-16 10:28:55
actor
Live Project

Dit is het instrument dat we gebruiken om samen met de collectieven achter de dorpspunten in gesprek te gaan met bewoners, beleidsmakers en andere verenigingen over de toekomst van het dorpspunt. L...

2023-06-16 10:41:50
actor
De dorpentypologie

Landelijke Gilden maakte enkele jaren terug een dorpentypologie op. Binnen de opgemaakte typologie wordt een dorp geografisch getypeerd en is er aandacht voor ruimtelijke kenmerken die zi...

2023-06-16 10:43:47
actor
Het mobiele dorpspunt

Bebouwing in Vlaanderen ligt erg verspreid. Waar je ook een dorpspunt start, voor heel wat mensen zal het altijd erg afgelegen liggen. Om ook hen te bereiken, hebben we een mobiel dorpspu...

2023-06-16 10:46:30