Atlas Kolenspoor

Description

Er werd een atlas opgesteld die alle bevindingen omtrent het testen van het Kolenspoor bevat. Deze atlas bevat de verschillende coalities rond het Kolenspoor, kaarten van waarnemingen, de geschiedenis van het spoor een inventaris van initiatieven en bevindingen van de ateliers. Deze atlas kon geraadpleegd worden tijdens verscheidene evenementen.
Links

- RELATIONS

2020-05-11 16:24:14

IABR