Events overview


Autovrije Zondag

Op zondag 22 september organiseert stad Genk haar allereerste Autovrije Zondag. Zo zet Genk zijn schouders onder de Week van de Mobiliteit die van 16 tot 22 september in heel Vlaanderen georganiseerd wordt. DAM researcher Mela Zuljevic collaborates with the Urban Planning Department of the City of Genk in preparing an intervention related to the past and the future of this street.
bekijk event

Multiproductief kolenspoor

bekijk event

Veldwerk Genk

In Genk werd er met een groep mensen aan veldwerk gedaan. Via de trage wegen van Genk verplaatsten we ons naar verschillende locaties om Genk op schaal van beleving te ontdekken.
bekijk event

Dag van het Park

Tijdens de 'Dag van het Park' werd er aan 'participatory mapping' gedaan. Bewoners van Genk worden bevraagd over hoe zij zich via trage wegen, maar ook via gewone wegen verplaatsen. Ze praten hier zowel over de verschillende vervoersmiddelen die ze hiervoor gebruiken, alsook de trajecten die ze afleggen. Deze werden aangeduid op een kaart.
bekijk event

Mapping ZOL

WegenWerken wil kansen, knelpunten en uitdagingen voor het Genkse tragewegennetwerk van de toekomst in kaart brengen, mogelijke scenario’s ontwikkelen en deze op het terrein testen. Hoe kan een dienstenweg een ontmoetingspunt vormen tussen de zorg en het dagelijkse en multiculturele leven van de wijken en dus diens louter functionele karakter overstijgen? "Weg naar de zorg": waar 'weg naar' een publieke verblijfsplek kan worden, waar digitale technologie, zorg en multiculturele samenleving elkaar kruisen. Hoe kunnen trage wegen naar ZOL en de omgeving meer als een publieke ruimte ontwikkelen die als aantrekkelijke (interculturele) ontmoetingsplek kan fungeren tussen het ziekenhuis en de omliggende wijken? Om bovenstaande mogelijkheden te onderzoeken, gingen we de ZOL - site een dag lang observeren en met de passanten spreken. Daarnaast voerden we enkele gesprekken met relevante actoren. Op die manier verzamelden we verhalen en relaties rond de ZOL - site, met de wijken en de verbindingen ertussen.
bekijk event

Bootcamp

Om een nieuwe blik te werpen op de Genkse trage wegen te werpen, organiseerden we een bootcamp. Tijdens deze boorcamp werkten we aan een specifieke uitdaging die zich stelt in de regio Genk. (bv. Ford Genk is failliet). We gaan na hoe men daar lokaal antwoorden rond tracht te formuleren (bv. we herbestemmen een deel van de voormalige Ford-site voor maakindustrie in de circulaire economie). We toetsen deze op hun transitie-impact en gaan na wat de opschalingsmogelijkheden hiervan elders zijn in Vlaanderen zijn (bv. kan het voorbeeld van Genk ook elders in Vlaanderen voet aan de grond krijgen).
bekijk event

Gemeente voor de Toekomst

In het project WegenWerken willen Trage Wegen vzw, stad Genk en De Andere Markt (UHasselt en LUCA) een toekomst ontwerpen voor de trage wegen in Genk; samen met inwoners, beleid, publieke en private organisaties. We gaan vernieuwend aan de slag met het thema trage wegen door bottom-up, vanuit de buurt en via experimentele interventies verschillende tragewegentypologieën te ontwikkelen. Deze typologieën spelen in op het spanningsveld tussen het beleven van de publieke ruimte en werkgerelateerde productiviteit in de Genkse rasterstad. Hiervoor organiseerden we tijdens deze inspiratiedag een sessie. We presenteren de uitgewerkte tragewegentypologieën en lopende (of beoogde) exemplarische cases in Genk en koppelen een brainstorm aan een van de cases. Tijdens de brainstorm kunnen deelnemers de typologieën aanvullen, bekritiseren en voortzetten gebruik makende van een visuele taal die we ontwikkelden in dit project. Deelnemers worden geïnspireerd om zelf op een creatieve en vernieuwende manier aan de slag te gaan met ruimtelijk onderzoek en meer bepaald met het thema trage wegen. De tragewegentypologieën en cases zijn exemplarisch voor potentiële projecten en interventies in andere steden en gemeenten.
bekijk event

Dag van de Trage Weg - 2017

In Genk loopt momenteel het project WegenWerken: Trage Wegen, De Andere Markt en de stad gaan samen met inwoners en lokale organisaties op zoek naar kansen, knelpunten en uitdagingen voor het Genkse tragewegennetwerk van de toekomst. Het project omvat ook een aantal publieke interventies met betrekking tot specifieke trage wegen en hun buurt. Een van deze interventies ging door tijdens de voormiddag op 14 oktober aan een voetgangers- en fietserstunnel onder de Westerring. De ietwat grauwe, alledaagse tunnel tussen Winterslag en de Stiemerbeekvallei werd voor 1 dag de ‘droomtunnel’: we brachten er de routes van wandelaars en fietsers in kaart en iedereen die er passeerde, jong en oud, kon zijn of haar wensbeeld voor de tunnel en omgeving uitspreken, opschrijven of tekenen.
bekijk event

Sitebezoek Pleinweg Centrum

Tijdens deze actie gingen onderzoekers de pleinwegsite op horizontaal niveau bezoeken.
bekijk event

Workshop Focusgroep

Hoe kan het trage wegen netwerk ingezet worden om duurzame mobiliteit in de Genkse regio te ondersteunen? Raster Stad Genk zal in de toekomst heel wat veranderingen ondergaan om duurzame mobiliteit in de regio verder te ontwikkelen. Zo zal het Spartacus tram netwerk uitgerold worden in Limburg en aansluiting vinden in Genk. Gelinkt aan de Spartacus ontwikkeling werd tijdens de voorbereidende workshop volgende doelstelling geformuleerd: “Tegen 2033 moet er minstens vier maal zo veel verplaatsingen via openbaar vervoer gerealiseerd worden dan vandaag het geval is in Genk."
bekijk event

Publieksmoment

bekijk event

Dag van de Trage Weg - 2016

Tijdens de 'Dag van de Trage Weg' in 2016 werden twee artefacten in Genk, ronde de trage wegen getoond. In Agatha's house hebben studenten Architectuur (UHasselt) de idee van een microhouse doorgedacht dat individuele en collectieve noden/mogelijkheden met elkaar confronteert. Voor een van de tuiniers, Agatha, ontwierpen ze een klein huisje op maat. Tegelijk hadden ze de hele context van voedselproductie, verwerking, consumptie in Genk en de ruimtelijke context van het Kolenspoor in het achterhoofd. In dit huisje kunnen de tuiniers individueel verblijven. Tegelijk worden er een aantal collectieve voorzieningen aangebracht die de tuiniers "lokt" naar collectieve handelingen, zoals het halen van water, open workshops rond voedselbereiding of het bewaren van voedsel. Het huis heeft een dubbele functie. Naar de tuin toe benadrukt het huis de individuele nood: het heeft een kleine keuken, zitruimte en er kan geslapen worden. Naar het spoor toe kan het uitgebreid worden met een publieke functie: de bewoner kan de kanten openschuiven om zo te transformeren in een soort van "markt" waar bijvoorbeeld de eigen gemaakte passata met eigen gegroeide tomaten kan geproefd worden door voorbijgangers. Thomas' Tower is een ontwerp gemaakt voor Thomas, een startende imker. Met de toren willen de studenten Architectuur UHasselt beantwoorden aan de individuele nood van beginnende imkers door een hoge, groene plek ter beschikking stellen voor het plaatsen van hun bijen. Bovenaan de toren, op drie meter hoogte, kunnen de bijen verblijven. Onderaan de toren is er plaats voor het collectieve: educatie en bewustwording rond de productie van bijen. Waar dus de bovenkant de individuele nood van de imker aanspreekt, geeft de onderkant gelegenheid voor collectieve behoeften, zoals het organiseren van een lokale markt waar mensen kennis kunnen maken met de producten van lokale producenten. Zo krijgen de verschillende producenten, maar ook buurtbewoners en geïnteresseerd publiek de kans om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te organiseren. Naast de toren is er ook een landschappelijk element aangebracht waar men in openlucht kan samenkomen. Dat element wordt gedefinieerd door een omwallende zitbank waarbinnen een ondergrondse collectieve bewaarkelder schuilt.
bekijk event