Tools overview


actor
Interactive Wall

Trage wegen kunnen zich situeren in en rondom publieke en private domeinen. Hun geïsoleerde ligging (afgesneden van de directe omgeving) kan de toenadering van verscheidenheid aan gebruikers verhind...

2018-04-10 23:44:02
actor
Missing link fietssnelweg op Centrum Zuid en Molenheide

...

2019-05-28 18:05:43
actor
Do It Yourself - Trage Weg

Heb je nood aan een nieuwe trage verbinding in je omgeving? Maak ze gewoon zelf. Dit principe ligt aan het basisbeginsel van trage wegen: Het maken van informele kortere verbindingen voor voetgangers ...

2019-07-03 13:52:23
actor
Doorgang voor iedereen

Doorgang voor iedereen is een georganiseerde actie om aan het gemeentebestuur kenbaar te maken dat er bij een grote groep mensen de wens heerst om een nieuwe verbinding te maken op een specifieke ple...

2019-07-03 14:00:55
actor
Doorlopende straten

Om trage wegen te gebruiken moet je ze eerst weten liggen. Fietsers en voetgangers die een buurt niet kennen, zijn veelal geneigd om wegen die zijn aangeduid met het verkeersbord doodlopend niet te g...

2019-07-03 14:08:02
actor
Fietsers in de voorrang

Op kruispunten van belangrijke wandel-en fietsverbindingen krijgt de duurzame weggebruiker voorrang op het autoverkeer. Dit kan op verschillende manieren zoals bvb. een verhoogde inrichting zodat wand...

2019-07-03 14:12:17
actor
Fietsstraat

Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute, maar waarop tevens auto’s zijn toegestaan. Dit autogebruik wordt echter beperkt door het karakter en de inrichting van de fietsstraat. ...

2019-07-03 14:17:29
actor
Gezondheidsinfo

De toegang tot zorgdomeinen zoals ZOL zijn sterk auto-georiënteerd en nodigen weinig uit om met de fiets of te voet te gaan. (Interactieve, digitale) informatieborden die in- fromatie geven over de ...

2019-07-03 14:40:23
actor
Groene Functionele Belevingstrajecten

Naast recreatieve routes is er op stedelijke en regionale schaal ook behoefte aan functionele fiets- en voetgangersroutes die mensen van hun woonst naar het werk of school brengen. Veilige en aangena...

2019-07-03 14:47:11
actor
Leefstraat (tuinstraat of toekomststraat)

Tijdelijke omvorming van een weg(segment) tot leefstraat. De leefstraat kan een waardevolle aanvulling zijn in de beleving van het stadsbrede netwerk. De Leefstraat is een Gents experiment waarin in p...

2019-07-03 15:09:01
actor
Manifest der trage wegen

Op de Sint-Martensberg, een klein beschermd natuurgebied achter het station, werd een BMX parcours aangelegd door jongeren uit de buurt. Alhoewel dit door natuurorganisaties gezien wordt als vandalism...

2019-07-03 15:14:49
actor
Meldpunt trage wegen

Burgers weten vaak niet bij wie ze precies terecht kunnen om problemen op en langs trage wegen te melden. Besturen zijn op hun beurt vandaag meer en meer op zoek naar allerlei manieren om burgers te b...

2019-07-03 15:25:19