Veilig naar school met Route2school

Description

SITUERING: Uit het Noord-Zuid Limburg voorstudie-veldwerk blijkt dat een fietscultuur te weinig aanwezig is. Kinderen en jongeren nemen te weinig de fiets naar school als gevolg van de onveilige verkeerssituatie op en rond de baan. Ook het openbaar vervoer is onvoldoende afgestemd op de noden om een duurzame mobiliteitstransitie mogelijk te maken. DOELSTELLINGEN EN OPPORTUNITEITEN: DOELSTELLINGEN: De opstart van de R2S-tool in de regio van Houthalen-Helchteren heeft als doel om de uitbouw van een fietscultuur te ondersteunen in de omgeving van Noord-Zuid Limburg. Door middel van de R2S-tool visualiseren de leerlingen van de secundaire en lagere scholen in de regio van Houthalen-Helchteren hun (scholen)routes en gebruiken ze die om samen vorm te geven aan meer duurzame scholenroutes. OPPORTUNITEITEN: Door met de jonge generatie te focussen op het belang van zich duurzaam verplaatsen, ontstaat een generatie die zich bewust wordt van een duurzame mobiliteitscultuur en initiatief neemt in het vormgeven van die cultuur. Tegelijkertijd worden ook de ouders en grootouders gesensibiliseerd. BETROKKEN ACTOREN: TREKKERS: Route2school (samenwerking tussen het Instituut voor Mobiliteit (UHasselt) en ABEONA Consult), Gemeente Houthalen-Helchteren, scholen omgeving Houthalen-Helchteren (Qrios, secundaire scholen, kleuter- en lagere scholen) ONDERSTEUNING: UHasselt/Studio NZL BETROKKEN PARTIJEN: Jeugdwelzijnswerk, Kind en Gezin, Arktos, Jeugdbewegingen omgeving Houthalen-Helchteren (Chiro Meulenberg, KSA Houthalen, JNM), The New Drive, Fietsersbond (Genk, Heusden-Zolder, Zonhoven en Lommel), Armoedeplatform Houthalen-Helchteren, Opvangcentrum ‘De Kazerne’, geëngageerde burgers STAND VAN ZAKEN ONDERZOEK: Een eerste pilootstudie heeft tijdens het schooljaar ‘19-’20 plaatsgevonden in samenwerking met het Inspirocollege en omliggende lagere scholen in kader van de wedstrijd “First Lego League”. Dit heeft zeer veel eerste inzichten opgeleverd naar de gebruiksvriendelijkheid van de R2S-tool en als voeding voor het leerproject “schoolmobiliteitsplan voor en door kinderen en jongeren” dat bij de start van het schooljaar ‘20-’21 van start zal gaan. Vanaf dan wordt het project gemeentebreed uitgerold en zullen ook andere scholen in Houthalen-Helchteren betrokken worden.
Links

Website: https://www.noordzuidlimburg.be/route2school

- RELATIONS

2020-06-12 10:37:29

Platform MOBILITEIT

2020-06-12 10:39:07

Platform OPEN RUIMTE

2020-06-12 10:39:52

Platform WONEN

- RELATIONS

2019-10-23 10:30:33

Anny Beertens - Bewoonster van Houthalen - Oost

2019-10-23 11:14:13

Lotte Timmers & Toon Cools - Koppel uit Houthalen

2020-06-04 14:41:08

Team BIT

2020-03-19 15:17:38

Tom Verheyen - directeur Inspirocollege

2020-03-19 15:15:49

Davy Janssens - Hoogleraar verkeerskunde