Kennisdelingsmoment 4 - Burgerschap & Emancipatie

Description

Kennisdelingsmoment 4 draait rond ‘Burgerschap en Emancipatie' en vindt plaats op donderdag 25 maart 2021. Dit moment zal online plaatsvinden. Dagexpert Wouter Hillaert zal ook aanwezig zijn tijdens dit kennisdelingsmoment. Het programma van deze dag gaat als volgt: 1. Introductie in het begrippenpaar ‘Burgerschap en Emancipatie’ 2. Rondetafelgesprekken aan de hand van drie cases, voorbeelden van Kunst in opdracht in de publieke ruimte: 'Een partituur voor Ressegem' van Birthe Leemijer en David Helbich in Ressegem, Herzele, 'Good/Bad/Ugly' van Karl Philips op verschillende locaties en ‘Koningskinderen' van Els Dietvorst in Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdzorg in Mol, afdeling De Hutten 3. Plenaire wrap-up gemodereerd door Vlad Ionescu, met dagexpert Wouter Hillaert, en met Stefan Devoldere, Roel De Ridder en Liesbeth Huybrechts, moderators van de ‘tafel’gesprekken De andere deelnemers aan de kennisdelingsmomenten zijn geen experten maar hebben wel een affiniteit met kunst, publieke ruimte of het thema. Diegenen die interesse hebben en graag aan één van de kennisdelingsmomenten deelnemen, kunnen contact opnemen met het platform Kunst in Opdracht. 4. Voorbeelden van Kunst in Opdracht
Links

Email: platformkunstinopdracht@vlaanderen.be

Website: https://kunstinopdrachtverkent.be/index

- RELATIONS

2021-02-12 18:09:42

Birthe Leemijer & David Helbich

2021-02-12 18:10:42

Karl Philips

2021-02-12 18:11:30

Els Dietvorst

- RELATIONS

2020-10-01 14:19:01

Kennisdelingsmomenten

2021-10-22 20:37:11

ANALYTISCH - Samenvatting

2021-10-22 20:35:27

EVALUATIE - What if

2021-10-22 20:14:27

FACTS - What is?

2021-10-22 20:36:20

METHODISCH - Cases

2021-11-20 20:36:46

Kennisdelingsmoment 4: Burgerschap & emancipatie

- RELATIONS

2020-10-08 09:39:14

Burgerschap en emancipatie