METHODISCH - Cases

Description

METHODISCH werkte de verslaggevers (1 per case/tafel) vanuit een basisposter. De basisposter werd telkens voorbereid door de onderzoekers van de UH. Hij bevat een basisanalyse van de case in kwestie, geordend volgens de categorieën ‘context’, ‘actoren’, ‘proces kunst’, ‘effect (van transitie) op publieke ruimte’.
Links

- RELATIONS

2020-10-01 11:58:06

Kennisdelingsmoment 1 - Productie en Economie

2020-10-01 12:14:59

Kennisdelingsmoment 2 - Virtualiteit en Duurzaamheid

2020-10-01 12:15:47

Kennisdelingsmoment 3 - Gebruik en Beheer

2020-10-01 12:20:21

Kennisdelingsmoment 4 - Burgerschap & Emancipatie