Katrien Coenegrachts - Medewerkster Gemeente Heusden - Zolder

Trage wegen boven
Description

Katrien is stedenbouwkundige bij de gemeente Heusden-Zolder. Als gemeente vinden ze het belangrijk dat er binnen het complex project meer aandacht is voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer en niet enkel de auto. Op dit moment ervaart Katrien de verbinding als negatief omwille van het drukke verkeer, onveiligheid voor fietsers en voetgangers, luchtvervuiling en ook omwille van de moeizame procedures in het verleden om een project gerealiseerd te krijgen en met het gebrek aan inspraak. De gemeente Heusden-Zolder zet sterk in op trage wegen en beleving, in samenspraak met de burgers, ook rond de vallei van de Mangelbeek, die Heusden en Zolder van elkaar scheidt. Zo merkt de gemeente dat het loont om lokale burgers, die het terrein goed kennen, te betrekken in bijvoorbeeld het in kaart brengen van het fijnmazig netwerk van bestaande, trage wegen. Het landinrichtingsproject “Mijn Mangelbeek” is niet alleen een verhaal van trage wegen, maar ook van beleving. Dat zet Heusden-Zolder op de kaart als voormalige mijngemeente met niet alleen de mijnsites, maar ook de mijncités, het station, oud clubhuis, de technische infrastructuren zoals de bufferbekkens en de recreatieve infrastructuur zoals het Helzoldstadion. De beleving krijgt een extra boost met de komst van een groot uitkijkplatform aan de bufferbekkens waar bezoekers kunnen zien welke impact het mijnverleden heeft gehad op het landschap. Daarnaast werkt de gemeente aan een nieuw masterplan voor de mijnsite, ruimte voor lokale, startende bedrijven en een knip op de Koolmijnlaan en een omleiding van het verkeer via het bedrijventerrein “De Schacht”.
Links

- RELATIONS

2022-07-06 12:58:11

Startvergadering Heilig-Hartwijk

2022-07-06 13:54:30

Werkgroep 1 (Heilig Hart-wijk)