Startvergadering Heilig-Hartwijk

Description

Bespreken van de aanpak van het participatietraject in de wijk. Voorstel om te werken met subgroepen (geografisch (wijkdeel), type gebruiker (kind, sociaal kwetsbare, passant, handelaar) of thematisch (groen, wonen, voorzieningen). Vormt basis voor verdere proces. Door de indeling naar verschillende subgroepen, wordt er al een eerste waardekader gehanteerd, ook al is het nog maar weinig concreet. 

Links

- RELATIONS

2022-07-06 12:50:08

Werken Aan Wijken - Heilig-Hartwijk

- RELATIONS

2020-11-26 16:09:32

Rien Geypen

2020-11-26 16:08:21

Jan Castermans

2020-11-26 16:09:42

Heleen Van Loon

2019-07-31 11:26:52

Katrien Coenegrachts - Medewerkster Gemeente Heusden - Zolder

2020-11-26 16:09:54

Evelyne Jooken

2018-02-07 16:50:57

Liesbeth Huybrechts

2018-02-07 16:51:05

Oswald Devisch