Sub events overview


actor
Startvergadering Heilig-Hartwijk

Bespreken van de aanpak van het participatietraject in de wijk. Voorstel om te werken met subgroepen (geografisch (wijkdeel), type gebruiker (kind, sociaal kwetsbare, passant, handelaar) of themati...

2022-07-06 12:58:11
actor
Werkmoment 3 (Heilig-Hartwijk)

Scenario's evalueren en kiezen van een voorkeursscenario

...

2022-07-06 12:59:25
actor
Proefopstelling Heilig Hartwijk

In oktober 2019 werd gedurende een maand een eerste proefopstelling in een deel van de Heilig-Hartwijk in Hasselt. In diverse straten rond het Vrijwilligersplein wil men onderzoeken of een andere s...

2022-07-06 13:01:22
actor
Publicatie folder proefopstelling Heilig-Hartwijk

De folder om te communiceren over de proefopstelling en de verschillende ingrepen wordt naar de bewoners en de ruime omgeving opgestuurd. Ze staat op de website WAW en wordt gebust bij bovengenoemd...

2022-07-06 13:22:57
actor
Bomen planten

Als reactie op de afnemende vergroening van de wijk werd er een actie dag georganiseerd, waarbij er in grote aantallen nieuwe jonge bomen werden aangeplant in de wijk.

...

2022-07-06 13:23:53
actor
Verkiezingsdebat Heilig-Hartwijk

Verkiezingsdebat in verband met de Heilig Hartwijk.

...

2022-07-06 13:34:41
actor
Werkgroep 1 (Heilig Hart-wijk)

De werkgroepen omtrent de Heilig-Hartwijk werden in het leven geroepen om dialoog op te zetten in de wijk, tussen de bewoners, verenigingen en overheden, en op die manier om draagvlak te creër...

2022-07-06 13:54:30
actor
Kidicall Mass Strapdag

De strapdag is ook wel beter gekend als de jaarlijkse autoluwe schooldag. Op deze actiedag laat iedereen zijn auto staan om de verplaatsing te maken van en naar school. Deze actie vraagt aandacht v...

2022-07-06 14:00:46
actor
Werkmoment 5 (Heilig-Hartwijk)

Twee tafels (met veel volk) waar de twee scenario's worden nagebouwd en besproken. Aan een andere tafel werd gemaakt aan de opmaak van een meetplan (wat moet er waar gemeten worden, hoe meten en wi...

2022-07-06 14:29:54
actor
Opmeting Heilig-Hartwijk

In de maand september en oktober van 2019 werden verschillende metingen uitgevoerd in de Heilig-Hartwijk, omtrent de verkeersdoorstroming doorheen de wijk. De metingen verlopen heel breed: verplaat...

2022-07-06 14:31:53
actor
Kandidaatstelling Heilig-Hartwijk

Tijdens deze kandidaatstelling werden de nodige actoren naar voor geschoven die een belangrijke functie op zich zouden nemen tijdens het onderzoek van Werken Aan Wijken in de Heili-Hartwijk. <...

2022-07-06 14:44:33
actor
Infomarkt Heilig-Hartwijk

Tijdens een infomarkt in zaal Crutzenhof stelden we de resultaten van
dit onderzoek voor aan de lokale bewoners van de Heilig-Hartwijk. Het vormde ook meteen de start van het participatietraject...

2022-07-06 14:45:12
actor
Dag van de Buren - Heilig-Hartwijk

Buurtbewoners konden tijdens de Dag van de Buren vragen stellen over het project of suggesties doen voor de proefopstelling. Ze konden ook aangeven welke rol ze kunnen/willen opnemen in het meetpla...

2022-07-06 14:52:13
actor
Stickeractie

Tijdens de stickeractie werden stickers uitgedeeld met 'H.H. Heilig-Hartwijk fietst het' erop.

 

...

2022-07-06 14:55:56
actor
Kidicall Mass

Tijdens de kidicall Mass wordt er met behulp van een fietstocht voor ouderen en hun kinderen aandacht gevraagd aan de automobilisten en het beleid voor fietsende kinderen naar school en naar huis. ...

2022-07-07 07:11:58
actor
Oproep Meetevent

Er werd een mailing gedaan van oproepen met als doel bewoners uit te nodigen deel te nemen aan de metingen in de Heilig-Hartwijk.

...

2022-07-07 07:12:10
actor
expertenoverleg

Tijdens het expertenoverleg werden er verschillende agendapunten kritisch besproken door verschillende belanghebbende actoren.

...

2022-07-07 07:18:27
actor
Crossover studio Heilig-Hartwijk

Van 15 tot 19 oktober liepen een 40-tal studenten van de opleidingen architectuur en interieurarchitectuur (Universiteit Hasselt), beeldende kunst (m.n. reclamevormgeving en interactieve) (PXL-MAD,...

2022-07-07 07:22:59
actor
Werkmoment 2 (Heilig-Hartwijk)

Op het tweede werkmoment willen we met de werkgroepen mobiliteit samen onderzoeken in welke mate de mobiliteit-ingrepen (op basis van de mobiliteitsk...

2022-07-07 07:23:25
actor
Werkmoment 1 (Heilig-Hartwijk)

werken in groepen volgens thema's projecten aanvullen problemen en potenties slogan voor de wijk

...

2022-07-07 07:28:02
actor
Infomarkt Heilig-Hartwijk 2

Omdat er heel wat beweegt rond de (gedeeltelijke) herbestemming van de Heilig Hartkerk organiseerden we, samen met de stad, een infomoment in de Heilig Hartkerk.

...

2022-07-07 07:29:57
actor
Werkmoment 1 (Godsheide)

Deze kaart is een verslag van het eerste werkmoment en geeft weer wat de aanwezige bewoners, ambtenaren, ontwerpers en politici centrale waarden vinden waaraan toekomstige projecten aan moeten vold...

2022-07-07 08:59:11
actor
Werkmoment 5 (Godsheide)

De trekkers van de werkgroepen komen samen in de pastorij om de verschillende voorstellen aan elkaar te presenteren en op elkaar af te stemmen. Ze bespreken hoe ze deze voorstellen kunnen verwerken...

2022-07-07 09:00:48
actor
Werkmoment 6 (Godsheide)

Op 17 september kwamen de werkgroepen samen in het jeugdhuis om een eerste versie van de vijf nieuwe engagementen te bespreken: vier engagementen voor elke werkgroep én één eng...

2022-07-07 09:02:25
actor
Werkmoment 7 (Godsheide)

De trekkers van de werkgroepen komen (samen met een aantal handelaars) samen in het jeugdhuis om een reeks varianten te bespreken voor de heraanleg van het dorpscentrum. In een periode van 3 tot 5 ...

2022-07-07 09:11:24
actor
Werkmoment 8 (Godsheide)

Op het tweede toonmoment tonen de werkgroepen de engagementen die zij uitgewerkt hebben (voor de Kiezelstraat, het fietspad, de tuikabelbrug en het dorpspark) en presenteren we 3 varianten voor het...

2022-07-07 09:13:45
actor
Werkmoment 2 (Godsheide)

De werkgroepen 'Godsheide aan het water', 'Fietsbaar Godsheide', 'Godsheide en de auto' en 'Godsheide van verenigingen' hebben tijdens werkmoment 2 hun visies omtrent de toekomst van Godsheide kunn...

2022-07-07 09:21:41
actor
Werkmoment 4 (Godsheide)

De werkgroepen leggen hun voorstellen voor aan de rest van Godsheide

...

2022-07-07 09:29:44
actor
Werkmoment 3 (Godsheide)

Tijdens dit werkmoment kwamen de verschillende werkgroepen, waaronder 'Fietsbaar Godsheide', 'Godsheide aan het Water', 'Godsheide en de auto' en 'Godsheide van verenigingen', samen om rond hun spe...

2022-07-07 09:51:56
actor
Werkmoment 1 (Kuringen)

Op 8 maart zaten we samen met (bijna) 100 inwoners en vroegen hen om duidelijk te maken wat zij de ideale plaats vinden van de auto, fiets en openbaar vervoer in Kuringen-Heide. Het resultaat kan j...

2022-07-07 11:58:56
actor
Infomoment Stad Hasselt

Op 18 mei organiseerde de stad Hasselt een infomoment waarop ze alle plannen voor Kuringen-Heide toelichtte, samen met het traject dat reeds afgelegd is en de stappen die nog ondernomen zullen word...

2022-07-07 12:05:08
actor
Meet Je Wijk

In april zijn deze 3 werkgroepen een eerste keer samen gekomen om zicht te krijgen op wat we al weten over de mobiliteitssituatie in Kuringen-Heide, maar vooral over wat we nog zouden willen weten....

2022-07-07 12:07:30
actor
Brochure Proefopstelling Fase 1

Ter afsluiting van Fase 1 binnen het Werken aan Wijken - traject in Kuringen werd er een brochure opgesteld. In deze brochure vind je informatie over de eerste fase van de proefopstelling: waarom w...

2022-07-07 12:09:00
actor
Heikes Café 1

We legden onze vragenlijst aan mensen op pensioen en aan jonge families; aan mensen die geboren zijn in Kuringen-Heide en aan mensen die er pas wonen; aan mensen die hun buren goed kennen en aan ...

2022-07-07 12:09:28
actor
Infomoment Kuringen-Centrum

Op 10 september organiseerden wij een eerste infomoment voor de inwoners van Kuringen-Centrum. We gaven uitleg over de achtergrond van het participatietraject en over het doel van de proefopstellin...

2022-07-07 12:13:39
actor
De Paalsteenstraat zonder auto's

Door werken aan de spoorwegovergang was er een paar weken geen doorgaand verkeer mogelijk in de Paalsteenstraat. Op zondagmiddag 04.11.2018 vroegen wij aan voorbijgangers wat ze van deze tijdelijke...

2022-07-07 12:13:45
actor
Werkmoment 3 (Kuringen)

Wat een productieve avond! Met een 20-tal bewoners ontwikkelden we meer dan 6 scenario’s om de verkeerssituatie in Kuringen-Heide veiliger en de wijk meer leefbaar te maken. Ondertussen kwame...

2022-07-07 12:17:03
actor
Infomoment Berkenveldcafé

Op 7 september waren wij aanwezig op het wijkfeest in Berkenveld. Wij stelden hier de laatste versie van de proefopstelling voor. We kregen heel wat vragen en suggesties. In de volgende weken zulle...

2022-07-07 12:17:51
actor
Evalueren Mobiliteitsscenario's

Samen met de diensten Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening en met schepen Marc Schepers hebben we de mobiliteitsscenario's van werkmoment 2 verder uitgewerkt en geëvalueerd. Wat is de impac...

2022-07-07 12:20:05
actor
Heikes Café 3

We waren met veel zondag in het ontmoetingscentrum. Samen bespraken we het mobiliteitsverhaal dat we de voorbije maanden met een kerngroep van bewoners uitgetekend hebben voor Kuringen-Heide. Dit v...

2022-07-07 12:23:22
actor
Werkmoment 4 (Kuringen)

Op werkmoment 4 presenteerden we vijf toekomstscenario’s voor Kuringen-Heide. Elk scenario is een verwerking van de voorstellen uit werkmoment 3. En elk scenario verbetert zowel de mobiliteit...

2022-07-07 12:23:37
actor
Heikes Café 2

Samen met een 30-tal bewoners dachten we na over de (mogelijke) komst van een nieuwe school in het centrum van de wijk. Wat zal de impact op het verkeer zijn? Kan dit een nieuwe groene ruimte cre&e...

2022-07-07 12:25:33
actor
Overleg met schepen en bewonersgroepen

Op woensdag 24 april kwamen we samen in café 't Dorp met de schepen, een aantal vertegenwoordigers van Leefbare Hei en van Kuringen centrum om samen na te denken over mogelijke proefopstelli...

2022-07-07 12:27:21
actor
Werkmoment 2 (Kuringen)

Werkmoment voor de werkgroepen 'Kuringen en de auto', 'Fietsbaar Kuringen' en 'Openbaar vervoer in Kuringen'.

...

2022-07-07 12:30:20
actor
Werkmoment 4 (Heilig-Hartwijk)

...

2022-07-14 11:41:57