Workshops Segmentatie IV

Description

Er worden samen met bewoners lokale producten en diensten ontwikkeld. De advocaten bouwen een netwerk op met de boekhouder uit de straat, een IT'er en een verzekeringskantoor. Ze houden lezingen bij elkaar, geven advies en organiseren ook lezingen voor een breder publiek.

Verder wordt er geïnvesteerd in een menselijk netwerk en een netwerking met andere bedrijven. Op het moment van het interview was  er al een goed contact met de lokale boekhouder, alsook een verzekeraar notaris. verder beoogde VDV Advocaten meer te investeren in de buurt en in te zetten op het creëren van contacten met de buurtbewoners. Men wil ook meer inzetten op de verweving tussen wonen en werken.

Links

- RELATIONS

2022-07-13 13:26:13

Workshop Roeselare

2022-07-14 07:00:33

Workshop Herentals

2022-07-14 07:52:50

Workshop Kortrijk