Workshop Kortrijk

Description

In september vond een co-creatieve workshop plaats in Kortrijk tussen de bedrijven, de intercommunales, de lokale en Vlaamse overheid en de buurt. In die workshops (1) werden de tijdslijnen met kantelmomenten en acties voorgesteld en (2) werden collectief publieke acties uitgewerkt die op een nog meer kwalitatieve wijze dan voorheen de verweving tussen wonen en werken kunnen aansturen. Deze 
acties werden vervolgens geëvalueerd. Als resultaat werd een overzicht en een analyse gepresenteerd van kantelmomenten en acties die 
door zowel bedrijven, overheden als burgers kunnen genomen worden. Doordat de kantelmomenten en acties inzicht verschaffen in hoe bedrijven doorheen een lange geschiedenis met de verweving wonen en werken zijn omgegaan en doordat ze bij de verschillende bedrijven grotendeels gelijk liepen, zijn ze voldoende robuust en representatief om op toekomstige economische, sociale of ecologische shifts en tendensen te anticiperen. De doelstelling van de kantelmomenten en acties is dan niet zozeer om beleid, burgers en bedrijven (ook de vastgoed en fiscale sector) zelf de tools in handen te geven om bedrijven strikt op hun plek te houden, maar eerder om wonen en werken in de stad/gemeente/regio in balans te houden. 

Links

- RELATIONS

2022-07-13 12:36:54

Workshops Segmentatie IV