Segmentatie VII - Verweving van wonen en werken

Description

Voor segmentatie Wonen Werken VII deden we een verwevingsstudie voor drie gebieden, zijnde Bissegem, Gent Dampoort en Sint-Pieters-Leeuw. Onderdeel van deze studie zijn gesprekken met verschillende actoren die er leven en er dagelijks met de omgeving in contact komen. Ze vertonen in zekere zin ook een sterke relatie met het werkveld en geven inzicht in de woon-werkrelaties in de gebieden.

Links

- RELATIONS

2022-07-13 07:33:00

Segmentatie VII - Wonen en werken in Gent-Dampoort

2022-07-13 07:33:31

Segmentatie VII - Wonen en werken in Sint-Pieters-Leeuw

- RELATIONS

2022-07-13 08:06:05

Socio-ruimtekijk perspectief

2022-07-13 08:35:35

Deeleconomie

2022-07-13 08:56:13

Energietransitie