Sint-Bernardusabdij en Park, Bornem

Description

De abdij is een herbestemming door de gemeente in samenwerking met een projectontwikkelaar. Ze wordt een mix van bibliotheek, woningen, toerisme en een bezoekerscentrum. De abdij zelf is nog in transformatie maar de tuin en bijgebouwen worden momenteel nog steeds gebruikt door respectievelijk recreanten en de jeugdbeweging. Vanwege haar ligging en schaal heeft ze naar verwachting een grote impact op het omliggende dorpsleven. De combinatie van functies maakt de case interessant om diverse sociale waarden over eenzelfde case te bestuderen.

Deelnemers aan de gesprekken duiden op het historische karakter van het gebouw, als een van de sterkste waarden van het gebouw. Mensen hebben herinneringen aan de abdij van toen ze jonger waren en respecteren de traditite. Het was een ijkpunt voor hun jeugd. Vooral de bibliotheek spreekt tot hun verbeelding, alsook de nabije omgeving waar vroeger paaseieren geraapt werden. Ook materieel gezien spreekt het gebouw vanuit haar geschiedenis.

Verder komen er ook nog enkele andere belangrijke waarden naar voor tijdens de gesprekken, namelijk: betrokkenheid bij het herbestemmingsproject, de publiekswerking, authenticiteit en het belevend karakter.

Links

- RELATIONS

2022-08-18 07:28:48

Dialoog I

- RELATIONS

2022-08-18 12:01:27

Bevraagden (Sint-Bernardusabdij en Park, Bornem)