Dialoog I

Description

In ‘Dialoog 1’ komen vier afzonderlijke gebouwen aan bod. Iedere case heeft een andere functie en wijze van herbestemming. Per locatie zouden we meerdere korte, spontane gesprekken aanknopen om zo een divers doelpubliek te kunnen bevragen, gelinkt aan de case. Het doel van de gesprekken was om inzicht te krijgen in het waarderingsproces: wat vindt de burger waardevol en wat bepaalt zijn of haar waardering? 

In de vier cases heeft het onroerend erfgoed de functie na het renovatie/restauratieproject behouden of heeft het door herbestemming nieuwe functies en gebruikswaarde gekregen. Daardoor wordt in de vier cases het erfgoed niet in de eerste plaats om zijn status als onroerend erfgoed bezocht, maar omdat de site, de plek of het gebouw het kader biedt voor alledaagse praktijken en daardoor deel uitmaakt van de leefwereld van de geïnterviewden. Dat bleek ook uit de observaties en de interviews die tijdens het veldonderzoek plaatsvonden.

 

Links

- RELATIONS

2022-08-18 07:43:55

Predikherenklooster, Mechelen

2022-08-18 08:05:56

Sint-Bernardusabdij en Park, Bornem

2022-08-18 08:16:03

De Bottelarij, Wellen

2022-08-18 08:30:16

Zwembad Van Eyck en Portus Ganda, Gent