De Bottelarij, Wellen

Description

Deze voormalige dorpsbrouwerij is een beschermd monument en beschermd stads- of dorpsgezicht. Het werd gerenoveerd door AKSI, Arbeidskansen voor Sociale Integratie (sociale economie) en maakt deel uit van een recreatiegebied. Deze case maakt dat we de functie ‘werken’ in ons onderzoek kunnen integreren. We bevragen respondenten ook over de bredere omgeving waarin bijvoorbeeld de Grafkerk gelegen is. In contrast met de andere cases is het geografisch gelegen in een erg klein dorp, wat bijdraagt tot een grotere diversiteit onder de cases.

De belangrijkste waarden voor de Bottelarij blijken de samenhorigheid die het creëert tussen mensen, de sense of place, het educatieve karakter en het thuisgevoel. De Bottelarij wordt onmiddellijk opgemerkt door mensen die niet bekend zijn met het gebouw en het plein erlangs wordt positief gewaardeerd, vanwege haar aangename en uitnodigende verblijfskarakter. Het verbindende karakter blijkt nog versterkt doordat het een plek is waar arm en rijk, maar ook verschillende culturen samen komen. Het is een multiculturele plek.

Verder komen er ook nog enkele andere belangrijke waarden naar voor tijdens de gesprekken, namelijk: betrokkenheid bij het herbestemmingsproject, de publiekswerking, programmering, publieke toegankelijkheid en uitstraling.

Links

- RELATIONS

2022-08-18 07:28:48

Dialoog I

- RELATIONS

2022-08-18 12:04:04

Bevraagden (De Bottelarij, Wellen)