Le Grand Hôtel en Albert I-laan

Description

In deze case gaat het vooral over bouwkundig erfgoed, met name panden uit de twintigste eeuw zoals het befaamde hotel Le Grand Hôtel dat tegenwoordig The Grand heet. Maar in de interviews kwamen ook andere aspecten zoals rust, ‘ruimte en openheid’ van het strand, de dijk, de havengeul, ... en kunst in de open of publieke ruimte aan bod. Daardoor verschoof de klemtoon al snel naar de hele stedelijke ruimte van Nieuwpoort-Bad, met de nabijgelegen zeedijk, de havengeul en zelfs de iets dieper in het binnenland gelegen maar nog altijd tot Nieuwpoort-Bad behorende Simli-wijk.

Vooral de sense of place en de herinnering aan de plekken blijken belangrijke waarden te zijn. Het Grand Hôtel straalt een warmte uit, maar kent ook een zekere authenticiteit, vanuit haar middeleeuwse vibe, en bepaalt zo het karakter van de plek. De grandeur van het gebouw moet dan ook behouden blijven, stellen deelnemers. Ook de horeca die er gelegen is, houdt het een levendige plek. Het levendige en unieke karakter bepaalt volgens enkele deelnemers het karakter van Nieuwpoort-Bad en doet haar onderscheiden van andere badsteden.

 

Links

- RELATIONS

2022-08-18 07:32:17

Dialoog II

- RELATIONS

2022-08-18 12:15:06

Bevraagden (Le Grand Hôtel en Albert I-laan, Nieuwpoort-Bad)