Dialoog II

Description

In ‘dialoog 2’ bespreekt men de cases die oorspronkelijk voorzien waren als ‘wandelcases’. Het zijn cases die over een gebied gaan, daarom niet heel groot en niet zozeer over één duidelijk afgebakend artefact. De twee gebieden die aan bod komen zijn (1) het Hendrikaplein en de Albert I-laan in Nieuwpoort-Bad (plus de directe omgeving van het plein en de laan), in relatie tot Le Grand Hôtel; en (2) de Sinte-Gittersite in Landen. 

In de cases Nieuwpoort en Landen was het ‘ongefilterde appreciëren’ het uitgangspunt. Mensen werden gevraagd naar appreciaties van de omgeving, naar kwaliteiten en naar elementen die juist als storend ervaren worden. Als er bij de respondenten op dat moment, op de interviewdagen zelf, sprake was van het waarderen van erfgoed, dan gebeurde dat eerder terloops. Haast niemand van de geïnterviewden was die dag speciaal op pad om erfgoed te gaan ontdekken.

 

Links

- RELATIONS

2022-08-18 09:05:56

Le Grand Hôtel en Albert I-laan

2022-08-18 09:12:30

Sint-Gitterdal, Landen