Sint-Gitterdal, Landen

Description

Sinte-Gitter is een van de meer gekende erfgoedsites in Landen, samen met de Rufferdingemolen (een oude graanwatermolen). Sinte-Gitter is de bakermat van het huidige Landen. Het is een Frankische site die bestaat; althans wat de duidelijk zichtbare elementen betreft; uit twee mottes (‘de tombe van Pepijn’ en de ‘Heynsberg’ of ‘Hunsberg’) en een archeologische opgraving van een kerkje en enkele graven. Die drie plekken zijn alle drie beschermd als monument. Elementen als ‘opperhof’ en ‘neerhof’ zijn nog moeilijk leesbaar (voor de leek); de oude grachtenstructuren eveneens. De hele site is sinds 2015 beschermd als archeologische site, omwille van de cultuurhistorische en de wetenschappelijke waarde. 

Vooral ‘well-being’, het zintuiglijke en het spirituele karakter blijken voorname waarden voor de plek. Vooral de natuurlijke omgeving speelt een belangrijke rol. Bezoekers komen vooral voor de ervaring van het blotevoetenpad en/of de kinderboerderij. Het aanwenden en beleefbaar maken van erfgoed in de omgeving wordt ook positief ontvangen door deelnemers van de gesprekken, al blijkt dat de identiteit van de plek veelal enkel opgemerkt wordt door de ouderen in de omgeving.

 

Links

- RELATIONS

2022-08-18 07:32:17

Dialoog II

- RELATIONS

2022-08-18 12:17:27

Bevraagden (Sint-Gitterdal, Landen)