Tools overview


actor
Toetsingslabo's

Tijdens vijf toetsingslabo’s verbeeldden we de toekomst in Genk binnen tien jaar samen met burgers, beleidsmakers en andere experts. In een eerste fase van de toetsingslabo’s vertrokken de deelnem...

2020-05-11 10:36:42
actor
Kaart in stof

De stoffen kaart visualiseert het gebied rond het Kolenspoor. Het is een tool die verkregen werd door het knippen en naaien van het tapijt, waardoor men een basis krijgt om hier wijzigingen, ideeën.....

2020-05-11 11:19:58
actor
Parkbureau

Een parkbureau werd opgezet om actief coalities te sluiten tussen allerlei spelers die innovatief willen meewerken aan het co-creatieve park. Vijf centrale actoren, zijnde Energyville, KRC, Uhassel...

2020-05-11 13:01:11
actor
Testtrack

De nood aan ruimte voor het uittesten van initiatieven in verbinding met elkaar wordt ingevuld door het Kolenspoor dat dienst doet als testtrack. Op die manier staan de initiatieven nu al met elkaar i...

2020-05-11 15:39:59
actor
Atlas Kolenspoor

Er werd een atlas opgesteld die alle bevindingen omtrent het testen van het Kolenspoor bevat. Deze atlas bevat de verschillende coalities rond het Kolenspoor, kaarten van waarnemingen, de geschiedenis...

2020-05-11 16:57:52
actor
Stappenplan Kolenspoor

Om het multiproductief kolenspoor te realiseren, wordt een stappenplan opgesteld om uit te voeren gedurende tien jaar. Dit legt vast wie wat en wanneer onderneemt en om welke aspecten van het gedeelde...

2020-05-14 09:27:44