Concept overview


actor
Productie en economie

Nieuwe kunstprojecten kunnen een context vinden in (voormalige) industriële gebieden - in expliciet ‘economische’ plekken dus - omdat juist daar nieuwe publieke ruimte geproduceerd wordt. Dergeli...

2020-10-08 09:09:24
actor
Virtualiteit en duurzaamheid

Kunst in de publieke ruimte hoeft niet altijd tastbaar of duurzaam te zijn (in de traditionele zin van het woord): ook kunstwerken die efemeer of virtueel van karakter zijn, kunnen kritische vragen op...

2020-10-08 09:37:43
actor
Gebruik en beheer

Net zoals gebouwen, straten en pleinen moeten ook kunstwerken in de publieke ruimte beheerd worden. Klassieke standbeelden zijn meestal gemaakt uit duurzame materialen en krijgen als het goed zit af e...

2020-10-08 09:38:33
actor
Burgerschap en emancipatie

Met ‘burgerschap en emancipatie’ staat een sociale component centraal, al kan het begrippenpaar, als het gaat over het ‘gebruik’ van de publieke ruimte, ook de functionele component bespelen. ...

2020-10-08 09:39:14