Sub initiatives overview


actor
Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - Tournée Locale

Tournée Local is een biënnaal cultureel festival, hier participeert de gemeenschap aan het festival aan de hand van creatieve manieren en projecten. In het jaar 2018 vond deze plaats in...

2021-05-17 14:49:33
actor
Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - Veranderstad

Veranderstad Hasselt verzameld lokale duurzame initiatieven op een stadskaart wat ervoor zorgt dat er een geografisch overzicht is.

...

2021-05-17 14:59:07
actor
Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - Bibliotheek der dingen

Dit initiatief is gebaseerd op een echte bibliotheek, elke inwoner van Runkst krijgt toegang tot deze ruimte en kan alle artikelen gebruiken en zelfs aanvullen. Gedeelde items nemen tijdelijk plaat...

2021-05-17 15:05:54
actor
Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - Sint-Hubertusplein

Rond het Sint-Hubertusplein en de Sint-Hubertuskerk maakt men ook multiculturele productieplaatsen zodat men hier voor culturele uitwisseling kan zorgen. Verder wil dit initiatief ook open ongebrui...

2021-05-17 15:09:41
actor
Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - Fietsfront Hasselt

Fietsfront is een organisatie van zelfstandige Hasselaren die is bedoeld om mensen te motiveren voor meer en veiliger te fietsen.

...

2021-05-17 15:14:38
actor
The politics of green

In dit spel probeert men de densificatie en de ecologie te balanceren. Dit slaat ook terug op het proces van mensen te laten weten dat deze gedeelde waarden hebben. Tijdens dit spel stelt men dan ook ...

2021-05-17 15:18:28
actor
Iedereen Deelt in Hasselt/ Katarina - Hoe ontwikkelen we groene ruimte (stadspark cultureel centrum) als publieke ontmoetingsruimtes?

Bevragingen bij bewoners gaven inzichten in de waarde die gebruikers aan groene publieke ruimte hechten. Een voorbeeld van deze plekken is het stadspark aan het cultuurcentrum. Hier ontdekte studen...

2021-05-20 16:11:34
actor
Iedereen Deelt in Hasselt/ Katarina - Hoe kunnen we publieke ruimtes delen en inzetten om mensen bij elkaar te brengen?

Opmerkelijk is hoe de beschikbare ruimte alsmaar kleiner wordt en de voetgangers plaats moeten maken voor gemotoriseerde voertuigen. Toch zijn er verschillende initiatieven die het delen van ruimte...

2021-05-20 16:22:20
actor
Iedereen Deelt in Hasselt/ Katarina - Hoe maken we sociale ontmoetingen duurzamer door te sturen met ruimtelijke ingrepen?

Het drukker wordende gemotoriseerde verkeer maakt dat ruimte minder aangenaam wordt te gebruiken door voetgangers. Ook het fietsverkeer neemt toe, wat wijst op de nood aan degelijke fietsvoorzienin...

2021-05-20 16:37:59
actor
Iedereen Deelt in Genk - Collectief Wonen (Delen in de ruimte)

Collectiviteit als oplossing voor de dens bebouwde ruimte in Genk (en België in het algemeen). In Genk zijn weliswaar weinig tot geen collectieve woonvormen aanwezig. Studenten willen met dit ...

2021-06-01 19:14:44
actor
Iedereen Deelt in Genk - Ontmoetingsplaatsen (Delen in de gemeenschap)

Studenten onderzoeken de Vennestraat en C-Mine en hun waarde als ontmoetingsplek, door de dagelijkse of wekelijkse activiteit. Hun kennis bouwen ze op vanuit observaties en interviews met bewoners ...

2021-06-01 19:19:41
actor
Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - Verborgen groene publieke ruimtes

Runkst staat vol met kleine groene publieke ruimtes die verborgen zijn achter muren of huizen. Deze parkjes zijn voor iedereen toegankelijk, maar ze worden vooral gebruikt door de omliggende buren ...

2021-08-12 15:42:24