Sub initiatives overview


actor
Iedereen Deelt in Hasselt/ Katarina - Hoe kunnen we de groenruimtes in de wijk opwaarderen?

Wanneer Hasselt via een luchtfoto onder de loep genomen wordt, is meteen duidelijk dat de stad al beschikt over een heel aantal groene zones die veel potentieel bevatten. Deze verschillende groene ...

2022-05-19 11:25:06
actor
Iedereen Deelt in Hasselt/ Katarina - Hoe kunnen we de link tussen wonen en werken versterken in de wijk?

In het verleden werden kleinschalige ‘industrie’, of productieruimtes uit de stad verbannen om de stad een aantrekkelijke woon- en werkplek te maken, alsook om de omgeving aantrekkelijk...

2022-05-19 11:28:08
actor
Iedereen Deelt in Hasselt/ Katarina - Hoe kunnen we de knooppunten in de wijk versterken?

Er werd gekeken naar welk type kruispunten tegelijk ook goed werken als sociaal knooppunt. Deze ruimtes zijn immers overvloedig aanwezig in de omgeving, maar worden te weinig gebruikt. De locaties ...

2022-05-19 11:29:16
actor
Iedereen Deelt in Hasselt/ Katarina - Hoe kunnen we de groenruimtes in de wijk versterken door deelinitiatieven op te zetten?

Er zijn steeds meer initiatieven in de Katarinawijk om publieke open ruimtes ‘groener’ en collectiever te maken. Ze kunnen op deze man-ier uitgebreid worden om over meer aantrekkingskra...

2022-05-19 11:37:20
actor
Iedereen Deelt in Hasselt/ Katarina - Hoe kunnen we de biodiversiteit in de wijk versterken?

Door de groei van steden en het verdringen van groenruimtes zijn uitbreidingen van de stad noodzakelijk geweest om de bevolking meer ruimte te bieden. Het logische gevolg was dat open ruimtes ingen...

2022-05-19 11:37:54
actor
Iedereen Deelt in Hasselt/ Katarina - Hoe kunnen we parkeerruimte op een meer sociale manier inzetten in de wijk?

De stad beschikt over verschillende pleinen die elk een substantiële hoeveelheid groen bevatten. Ook parkeerzones worden omringd door groene zones. Helaas worden deze groene zones in verschill...

2022-05-19 11:38:32
actor
Iedereen Deelt in Hasselt/ Katarina - Hoe kunnen verkeersknooppunten socialer ingezet worden in de wijk?

De Katarinawijk kent enkele goede sociale ontmoetingsplaatsen voor bewoners, maar ook voor buurtbewoners en toeristen. Een paar voorbeelden hiervan zijn het theatercafé, de uitleenbibliothee...

2022-05-19 11:43:26
actor
Iedereen Deelt in Hasselt/ Katarina - Hoe kunnen we de wijk voorzien van duurzame fietsinfrastructuur?

Fietsen zorgt voor een verminderde belasting van het wegennet, verlaagt de schadelijke stoffen in de lucht, zeker in een stedelijke context, en heeft tal van andere voordelen op vlak van gezondheid...

2022-05-19 11:45:28
actor
Iedereen Deelt in Hasselt/ Katarina - Hoe kunnen we inzetten op een aangenamere wijk voor traag verkeer en meer gedeelde mobiliteit?

Zowel het centrum van Hasselt en zijn directe omgeving zijn vrij druk qua verkeer. Daardoor is er in de omgevende wijken ook zeer weinig groenruimte aanwezig. Het groen wordt in die gevallen nameli...

2022-05-19 11:48:52
actor
Iedereen Deelt in Hasselt/ Katarina - Hoe richten we de voetpaden in de wijk in om sociale interacties te stimuleren?

Meer en meer wordt men bewust van de impact van de mens op de aarde. Geregeld worden er autoluwe dagen ingevoerd in de steden. Op die dagen zien we geen auto’s op straat, alleen wandelaars. D...

2022-05-19 11:50:54
actor
Iedereen Deelt in Hasselt/ Katarina - Wat is de impact van de wijk op de gezondheid van haar bewoners?

In dit onderzoek gaat men na in welke mate de Katarinawijk gezond is. Dit aan de hand van tien indicatoren. Alle lagen van de bevolking zijn aanwezig in de wijk. Daardoor zijn er voorzieningen voor...

2022-05-19 11:53:43
actor
Iedereen Deelt in Hasselt/ Katarina - Hoe kunnen de ruimte in de wijk optimaler gebruiken door ze te delen?

Binnenin de stedelijke context van Hasselt wordt het meteen duidelijk dat er veel ruimte voorzien wordt voor individuele praktijken, zoals woningen, appartementen, cafés, bibliotheken,.. Dez...

2022-05-19 11:55:37