Sub initiatives overview


actor
Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - Appartement Rongesplein

Dit project is een wisselwerking tussen het beleid en de projectontwikkelaars in verband met de verdichtingsdynamiek. Een nieuw appartement dat gebouwd ging worden op het Rongeseplein zou zorgen da...

2021-08-12 16:00:38
actor
Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - Groen in Hasselt

Groene ruimtes in Hasselt zelf worden onderhouden door instituties, zij zoeken een manier om de groene plekken meer openbaar te maken voor de Hasselaren. Eerst hebben ze de tuinen gevisualiseerd, d...

2021-08-12 16:15:00
actor
Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - Ecologie als een gedeelde waarde

De meeste mensen in een gemeenschap weten niet dat anderen ook dezelfde waarden als hun kunnen delen. Door aan deze mensen bloot te stellen dat ze dezelfde waarden en prioriteiten hebben kan er hie...

2021-08-12 16:53:02
actor
Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - Verdichting Runkst

Op basis van studies van de overheid is geconstateerd dat er sprake is van verdichting wat betekent dat de bevolking van Runkst zeer snel toeneemt. Door de verdichting in Runkst wordt het groen bed...

2021-08-13 09:17:30
actor
Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - Mobile Green Hasselt

Ook door de verdichting van de stad Hasselt is er een beleidsdoel ontstaan dat zorgt voor het beveiligen van het groen in de stad. Zo worden rondom Hasselt 21 kleine pop-up gardens geplaatst die de...

2021-08-13 09:19:06
actor
Iedereen Deelt in Hasselt/ Runkst en stationsbuurt - In de gemeenschap

Runkst maakt gebruik van verschillende platformen om informatie te delen, voorwerpen te ruilen of weg te geven, zoals “Runkst deelt” (een pagina op Facebook). Hier kunnen enkel de inwon...

2021-08-13 10:31:28
actor
Iedereen Deelt in Genk - Vaste, bestaande en tijdelijke bewoning (Delen in de ruimte)

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen vaste, bestaande en tijdelijke bewoning. Alleenstaande woningen en appartementswoningen vallen onder vaste bewoning. Hotels en huurwoningen worden gezie...

2021-09-06 15:28:21
actor
Iedereen Deelt in Genk - Gedeelde ruimte (Delen in de ruimte)

Genk heeft een opvallend aantal leegstaande woningen. Met 134 panden in 2019 is dit de plek waar leegstand het meest voorkomt in heel Limburg. Deze ruimtes moeten ingevuld worden om in eerste insta...

2021-09-06 15:32:15
actor
Iedereen Deelt in Genk - Ruimtelijke organisatie (Delen in de ruimte)

De studenten zijn gaan exploreren hoe de Vennestraat, de mijnsite en de tuinwijken doorheen de tijd zijn veranderd. Uit hun onderzoek constateren ze dat er lang geleden al gebruikt gemaakt werd van...

2021-09-06 15:35:32
actor
Iedereen Deelt in Genk - Verkeer (Delen in de ruimte)

Studenten onderzoeken het geheel aan wandelpaden en trajecten voor fietsers en gemotoriseerd vervoer in de omgeving van C-Mine. Opmerkelijk is dat de auto nog steeds een belangrijk object binnen he...

2021-09-06 15:47:05
actor
Iedereen Deelt in Genk - Gemeenschapsleven (Delen in de gemeenschap)

Studenten onderzoeken het gemeenschapsleven in de Vennestraat en de omgeving van C-Mine in Genk. Ze vertrekken vanuit het standpunt dat Genk een multiculturele samenleving kent die het gemeenschaps...

2021-09-06 16:23:24
actor
Iedereen Deelt in Genk - Informele ruimte (Delen in de gemeenschap)

Studenten onderzoeken de informele ruimte van Genk. Ze onderzoeken vooral de oorzaken van criminaliteit in de wijk en bekijken de mogelijkheden om sociale controle te versterken. De studenten merke...

2021-09-06 16:26:20