Vrije interviews

Description

De vrije interviews geven aanleiding tot soms erg vrije associaties vanwege de respondenten. Omdat de interviewer aan het begin van een
interview nooit verwees naar de term ‘erfgoed’, ontstaan er op het niveau van de verwerking mogelijkheden om erfgoed en het dagelijkse
leven op een haast spontane manier met elkaar te verbinden. Respondenten kleuren als het ware buiten de lijntjes. De praktijk laat zich niet vangen in strikte categorieën. Dat is heel inspirerend, zeker als het doel is om mensen meer te betrekken bij erfgoed en om tot een gedragen erfgoedbeleid te komen

Links

- RELATIONS

2022-08-18 09:05:56

Le Grand Hôtel en Albert I-laan

2022-08-18 09:12:30

Sint-Gitterdal, Landen