Tools overview


actor
Scenario

Het scenario bepaalt het verloop van de Map-It sessie en zorgt voor structuur in de sessie. Het bepaalt het verloop en de tijdslimiet van elke stap in het participatiemoment. Een eerste fase in de str...

2021-11-29 19:33:13
actor
Stickervellen

De stickervellen helpen de deelnemers hun observaties, opmerkingen en plannen voor de toekomst op de kaart weer te geven. Hierbij worden zowel stickers gebruikt om bemerkingen aan te geven alsook te r...

2021-11-29 19:44:04
actor
Kaart/Onderligger

Deze kaart/ onderligger vormt de basis voor de Map-It sessie. Het kan een leeg blad zijn of een visualisatie van de context waarop deelnemers hun bemerkingen kunnen aanduiden. Deze is afhankelijk van ...

2021-11-29 20:05:23