Korte, spontane interviews

Description

Korte spontane gesprekken; er werd vooraf een kader met hoofd- en subvragen voorbereid. Dit document bood structuur maar overheerste niet tijdens de gesprekken, dit werd ook niet getoond aan de bevraagden.

Links

- RELATIONS

2022-08-18 07:43:55

Predikherenklooster, Mechelen

2022-08-18 08:05:56

Sint-Bernardusabdij en Park, Bornem

2022-08-18 08:16:03

De Bottelarij, Wellen

2022-08-18 08:30:16

Zwembad Van Eyck en Portus Ganda, Gent