Sub initiatives overview


actor
Fietsbrug - Knooppunt F74/N715

SITUERING: De F74 loopt van Hamont-Achel, over Hasselt, naar Sint-Truiden. Het noordelijke stuk volgt een inactieve spoorlijn tot in Hasselt (spoorlijn 18). Het zuidelijke stuk volgt een gewestweg (N...

2020-06-12 10:49:31
actor
Verbinding bedrijventerrein Centrum-Zuid en Fietssnelweg F74

SITUERING: Het bedrijventerrein Centrum-Zuid is vandaag enkel en alleen gericht op auto- en vrachtverkeer. Enerzijds uit dit zich in een blinde vlek binnen het (functionele) fietsroutenetwerk: het be...

2020-06-12 10:51:42
actor
Groen-blauwe en trage wegen kaart

SITUERING: In het kader van het Beleidsplan Ruimte Limburg is de provincie al even de groene en blauwe netwerken in kaart aan het brengen. De groen-blauwe actiekaart kan deze kaart aanvullen door een...

2020-06-12 10:53:28
actor
Levende bedrijventerreinen

SITUERING: De regionale bedrijventerreinen Centrum-Zuid, Europark en De Schacht zijn historisch gegroeid uit de mijngeschiedenis. De drie terreinen stellen samen ongeveer 6000 mensen tewerk. De werkn...

2020-06-12 10:54:08
actor
Alternatieve (vracht)wagenontluiting bedrijventerrein Centrum-Zuid

SITUERING: Bij het nadenken voor een alternatieve (vracht)wagenontsluiting voor het bedrijventerrein Centrum-Zuid, bekijken we een ruimer onderzoeksgebied. Zo komt heel Centrum-Zuid, de omliggende gro...

2020-06-12 10:55:18
actor
Fietsbieb met fietsparcours voor en door scholen

SITUERING Uit het Noord-Zuid Limburg voorstudie-veldwerk blijkt dat een fietscultuur te weinig aanwezig is. Kinderen en jongeren nemen te weinig de fiets naar school als gevolg van de onveilige verke...

2020-06-12 10:56:26
actor
Veilig naar school met Route2school

SITUERING: Uit het Noord-Zuid Limburg voorstudie-veldwerk blijkt dat een fietscultuur te weinig aanwezig is. Kinderen en jongeren nemen te weinig de fiets naar school als gevolg van de onveilige verk...

2020-06-12 10:57:21
actor
Heraanleg Koolmijnlaan

SITUERING: De Koolmijnlaan, gelegen in de vallei van het natuurreservaat Ten Haagdoorn Heide, is één van de oudere straten van Houthalen (1841, Atlas der Buurtwegen) en verbond de mijncité via een...

2020-06-12 10:58:21
actor
Zuidelijk segment Grote Baan

SITUERING: Centrum Zuid en omgeving is een cruciaal gebied in het ontwikkelen van het complex project NZL. Er komen heel wat zaken samen. Het gebied is momenteel de toegang tot Houthalen-Helchteren,...

2020-06-12 10:59:12
actor
Intergemeentelijke fietsersbond

SITUERING: De Fietsersbond is een onafhankelijke vereniging, die met steun van actieve leden en bondgenoten de belangen van alle fietsers in Vlaanderen en Brussel behartigt. De bond geloo...

2020-06-12 11:00:10
actor
Circulatieplan

...

2020-06-29 11:18:41
actor
Tripje met schoonouders

Vanuit Zonhoven, naar Helchteren, daarna wandelen in molenheide, op de terugweg iets drinken in terdolen en dan nog op bezoek bij de groot oom, vervolgens terug langs de schoonouders en terug naar ...

2020-06-29 11:19:51